Autoconsum energètic

Instal·lació de sistemes d'autoconsum instantani en instal·lacions connectades a xarxa

La tipologia d'aquestes instal·lacions és de “Autoconsumo instantani en instal·lacions connectades a xarxa”. 

Oferint una àmplia gamma de kits amb potències compensades des d'1.5 kW fins a 100 kW per a xarxes tant monofásiques com trifàsiques.

Per garantir aquest autoconsum instantani, la família d'equips de Control Dinàmic de Potència permet ajustar de forma instantània, la potència produïda pels inversors fotovoltaics a la demanda de consum a cada moment. D'aquesta forma s'assegura la no injecció a la xarxa elèctrica.

D'altra banda, els equips CDP permeten el monitoratge dels fluxos d'energia del sistema tant de forma presencial com remota, a través de connexió a Internet. Així mateix, integren capacitat d'emmagatzematge de dades i accionament d'un relé auxiliar com a protecció redundant anti-corrent invers, en compliment dels requeriments exigits per les companyies distribuïdores.

Comandes telefòniques
647 584 110
Projectes
a mida
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
certificats