Kits d'autoconsum

Produeixi la seva pròpia electricitat amb energies renovables

Kit d'autoconsum dissenyat específicament per a satisfer les necessitats energètiques d'aquells clients que tenen la seva instal·lació elèctrica connectada a la xarxa, o bé aïllada de la mateixa. Amb aquests kits l'usuari tindrà els elements imprescindibles de tota la instal·lació fotovoltaica amb la seguretat que aquests elements han estat correctament seleccionats per a la seva instal·lació. Els kits garanteixen la injecció 0 a xarxa o amb injecció controlada.

 

 

  • Reducció del consum energètic de la xarxa i de la potència contractada.
  • Reducció del consum de combustible i emissions en grups electrògens.
  • Monitorizació i gestió dels consums elèctrics.
  • Funció (SAI / UPS): assegura el funcionament de les càrregues en cas d'interrupció del subministrament elèctric.
  • Garantia per tot el kit.
  • Documentació, esquemes i assistència tècnica de tots els components.
  • Reducció de la cadena logística i del nombre de proveïdors per instal·lació (1 proveïdor per a tot en lloc d'1 proveïdor per component)
  • Estudi de dimensionament d'acord amb al perfil de consum de l'usuari (mòduls, inversor, proteccions i estructura).
Comandes telefòniques
647 584 110
Projectes
a mida
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
certificats