CDP+ Controladors

Controladors dinàmics de potència per a sistemes d'autoconsum energètic

Controladors dinàmics de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permeten regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica en funció del consum de l'usuari. La gamma de productes CDP té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o diversos inversors en una instal·lació fotovoltaica, al consum de l'usuari. D'aquesta forma, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions en les quals no està permès.

  • Monitorizació via web (Smartphone, Tablet o PC)
  • Gestionar les principals marques d'inversors i diversos inversors per instal·lació
  • Pantalla amb informació de consum, producció FV i consum de xarxa/grup
  • Possibilitat d'utilització d'analitzadors de xarxes per a augmentar la informació
  • Comunicacions Modbus/TCP per a integració en SCADA
Comandes telefòniques
647 584 110
Projectes
a mida
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
certificats