Controlador Dinàmic de Potència CIRCUTOR, CDP-0

Controlador dinàmico de potència per injecció 0

El CDP-0 és un controlador dinàmic de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permet regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l'usuari. El CDP-0 té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o diversos inversors en una instal·lació fotovoltaica al consum de l'usuari. D'aquesta forma, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions en les quals no està permès. 

El principal avantatge del CDP-0 és que en incorporar drivers de les principals marques d'inversors, la regulació de la producció fotovoltaica es pot fer de forma molt precisa, a diferència d'altres mètodes més antics on el control es fa per relés i per tant solament es poden ajustar uns pocs valors de potència.

En instal·lacions monofásicas, el CDP-0 permet monitorizar i registrar el consum d'energia de l'usuari, la producció d'energia fotovoltaica i el consum (o injecció) de la xarxa elèctrica. En instal·lacions trifàsiques, el CDP-0 permet monitorizar i registrar el consum d'energia de l'usuari i mitjançant un analitzador de xarxes extern, monitorizar i registrar la producció d'energia fotovoltaica i el consum (o injecció) de la xarxa elèctrica.

Algunes de les principals característiques del CDP-0 són:

  • Gestionar les principals marques d'inversors i diversos inversors per instal·lació
  • Monitoratge via web (Smartphone, Tablet o PC)
  • Datalogger i descàrrega de fitxer .csv amb dades històriques de consums via web
  • Múltiples opcions de regulació via web
  • Pantalla amb informació de consum, producció FV i consum de xarxa
  • Possibilitat d'utilització d'analitzadors de xarxes per augmentar informació
  • Doble protecció contra injecció a xarxa
  • Comunicacions Modbus/TCP per a integració en SCADA
762€ (Iva inclòs)
Especificacions
  • 250gr
  • 6 mòduls DIN
Comandes telefòniques
647 584 110
Projectes
a mida
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
certificats