Instal·lacions fotovoltaiques

Gaudeixi d'un subministrament elèctric de qualitat per a qualsevol ús energètic

Permet electrificar llocs amb difícil accés a la xarxa de distribució elèctrica atenent les necessitats energètiques de diferents tipologies de consum (residencial, agrícola, turisme, etc.) Les solucions aïllades de la xarxa ofereixen un subministrament elèctric de qualitat per a qualsevol ús energètic habitual, il·luminació, electrodomèstics, equips de potència, tant en aplicacions monofàsiques com trifàsiques.

La generació híbrida solar – dièsel depenent de les característiques del consum, la gestió intel·ligent de l'acumulació i de la demanda permeten millorar el rendiment de la instal·lació i minimitzar l'ús del grup electrògen de suport.

Comandes telefòniques
647 584 110
Projectes
a mida
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
certificats