Kit Solar CIRCUTOR de 3000W amb injecció zero i monitorització Web

Kit solar d'autoconsum CDP 2,5-S-PRO

Els kits fotovoltaics de CIRCUTOR per a sistemes de connexió a la xarxa contenen tots els elements necessàris per autoconsumir l'energia solar de forma instantànea, en el moment en que es genera, garantint en tot moment la no injecció a xarxa dels excedents.

Aquests kits inclouen:

  • Mòduls fotovoltaics
  • Estructur d'alumini anoditzat i ancoratges
  • Inversor de potència per a la connexió a xarxa
  • Control dinàmic de potència CDP
  • Proteccions contra sobre tensions CC i CA
  • Opcionalment: Tots els quadres elèctrics necessàris tant en CC com en CA

Ideal per a vivendes i edificis amb consums diürns

5.895€ (Iva inclòs)
Comandes telefòniques
647 584 110
Projectes
a mida
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
certificats