Kit solar de 500W sense injecció zero

Kit solar de 215W d'autoconsum directe instantani

Quan aquest kit solar fotovoltaic genera energia, aquesta es consumeix de forma instantània perquè no disposa de bateries pel seu emmagatzematge. El kit solar no funciona desconnectat de la xarxa. Es necessari pel seu funcionament que estigui interconnectat a la Xarxa (230VCA 50Hz). Si el kit solar produeix menys energia de la consumida en la vivenda el consum d'energia anirà d'una banda del kit solar i de l'altra la consumirà de la xarxa. Si en algun moment es produeix més amb el kit del que es consumeix, els excedents s'abocaran a la xarxa perquè no disposa el kit de cap dispositiu d'injecció 0.

Aquest kit solar de 215W per autoconsum directe elèctric instantàni, inclou:

  • Dos panells solars fotovoltaics policristal·lins de 260Wp de 60 cèl·lules. 
  • Micro inversor AE Conversion INV 500
1.055€
975€ (Iva inclòs)
Especificacions
  • 60 kg
  • 1700 x 1000 x 200 mm
  • Monofàsica
  • 1
  • 500 W
  • 500 Wp
Comandes telefòniques
647 584 110
Projectes
a mida
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
certificats