Planificació del projecte solar

Conegui en tot moment els costos d'instal·lació

Amb el disseny del projecte, li lliurarem el pressupost amb tots els costos finals de la instal·lació.

A més, li proporcionarem:

  • Descripció del tipus d'instal·lació recomanada
  • Estudi detallat sobre l'estalvi econòmic que tindrà amb la nova instal·lació solar
  • Càlcul d'amortització de la instal·lació.
Comandes telefòniques
647 584 110
Projectes
a mida
Posada en marxa
Servei tècnic
Professionals
certificats